Zaburzenia psychiczne

Agresja u dzieci - przyczyny, objawy, jak radzić sobie z agresją

Agresja u dzieci sprzyjają przejaw negatywnyreakcja na akty i działania innych, którzy nie przyszli do swoich potrzeb. Agresywna reakcja jest wyrazem złości i gniewu w formie słownej lub w postaci oddziaływania fizycznego. Po potwierdzeniu błędów agresji u dzieci w edukacji, to zamienia się w agresję jako cechy. Działania niepożądane często niepokojące rodziców, a oni się zastanawiać: „Jak usunąć agresję u dziecka?”.

Przyczyną agresji u dzieci

Główne przyczyny agresji obejmują:
- choroby somatyczne, zaburzenia mózgu;
- problemy związane z wewnątrzwspólnotową-family: kłótnie, konflikty między ojcem i matką, wyrażona obojętność, brak wspólnych interesów;
- bezpośrednio do agresywnych zachowań rodziców jest nie tylko w domu, ale także w społeczeństwie;
- obojętność na sprawy rodziców, a także interesów dziecka, jego stanu, sukces;
- silne przywiązanie emocjonalne do jednego z rodziców, drugi rodzic jest przedmiotem agresji;
- brak jedności w edukacji, jak również jego niespójność;
- niezdolność dziecka do kontrolowania ich zachowania, niska samoocena;
- niedostateczny rozwój inteligencji;
- wysoki stopień pobudzenia;
- brak zdolności do budowania relacji w społeczeństwie;
- Gry komputerowe gwałtowna przemoc z ekranów telewizyjnych.
Przyczyna leży agresywność i kara fizyczna przez rodziców, jak i dzieci zwracają uwagę na nich i spróbować wygrać z korozyjnych reakcji.

Objawy agresji u dzieci

Przejawem agresji wyraża się w takich działaniach: wyzwiska Peer, zabierając zabawki, zachęcam trafić inny kolega. Agresywne dzieci często prowokują innych rówieśników w walce, więc czerpać ze stanu równowagi psychicznej dorosłego. Agresywne dzieci mają tendencję do „Kret”, co powoduje trudności w komunikacji i właściwe podejście do niego.
Objawy agresji u dzieci: mściwość, nieprzestrzeganie zasad, nieuznawanie ich błędach, wybuchy złości na innych działań, pugnacity, zamahivanie zamknąć, plucie, szczypanie, stosowanie przekleństw.
Agresja u dzieci może być ukryte, jeśli rodzice stłumić go, wybierając zrobić niewłaściwych metod.

Gdzie agresja u dziecka?

Agresja u dzieci jest prawie zawsze pojawia się z powodu przyczyn zewnętrznych: brak pożądanej, stan niepokoju, pozbawienie czegoś eksperymentowania ich zachowanie na dorosłych.
Agresja u dzieci w wieku 2 lat jest pokazany na ukąszeniadorosły lub wzajemnej. Te ukąszenia są sposobem poznania całego świata. Dvuhletki uciekają ugryźć, jeśli nie można szybko osiągnąć swój cel.
Gryźć - jest próbą dochodzenia swoich praw,jako wyraz ich doświadczeń, niepowodzeń. Niektóre dzieci dwuletnie ugryźć w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla obronności. Oddzielne dzieci gryzą, aby pokazać swoją siłę. To, co robią dzieci, dążenie do władzy nad innymi. Czasami ukąszenia spowodowane przyczynami i neurologiczne. Kiedy zdajesz sobie sprawę, co wywołało negatywne zachowanie malucha, od razu zrozumieć, jak nauczyć go, jak radzić sobie z nimi w krytycznej sytuacji. Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci uczą się przez przykład całej jego rodziców.

Mama agresja znacznie wpływa na dziecko. Dzieciak uczy się bardzo szybko jest zachowanie matki i brutalne zachowanie może służyć jako warunek wstępny do nerwicy. Ważne jest, aby zrozumieć, że zachowanie dziecka - jest kompletnym lustrzanym odbiciem tego, co widzi w rodzinie.
Agresja u dzieci w wieku 3 lat wynika z zabawki. Dzieci bite, plucie, popychanie, rzucanie różnymi przedmiotami, uderzając innego, histerię.
Rodzic próba złagodzenia siły naciągu,Prowadzi to do zaniku, a następnym razem, gdy dziecko będzie działać jeszcze bardziej agresywnie. W tym przypadku rodzice muszą po prostu przełączyć niemowlęcia uwagę na inną działalnością lub usunąć prowokację.
Agresja u dzieci w wieku od 4 lat jest nieco zmniejszona,Dzieci zaczynają werbalnie wyrazić swoje życzenia, ale egocentryzm nie pozwala wziąć cudzego punktu widzenia. Dla dzieci jest percepcja: albo dobre albo złe. Dzieci zwykle nie planować, myśleć, potrzebują jasnych wytycznych, instrukcji, co i jak to zrobić. Dzieci 4 lat nie rozumiem po oglądania telewizji, gdzie rzeczywistość i fantazja, w których nie można poprawnie zrozumieć pragnienia innych, dołączył swoje mecze. Ich postrzeganie jest: my terytorium inwazji. Dlatego trudno jest wyjaśnić, co inne dzieci są spokojne.
Agresja u dziecka 5 lat jest pokazany przezfizyczna agresja u chłopców, natomiast dziewczęta częściej przez atakiem słownym (pseudonimów, cisza, zaniedbania), ale może uciekać się do agresywnych form ochrony ich interesów.
Agresja jest dzieckiem 6-7 lat manifestuje się w ogólepowyżej, formy, jak również zemsta napięcie stres. Powodem jest aspołeczny brak środowisko miłości, porzucenie dziecka, ale mimo to dzieci są już zaczynają wykazywać samokontroli, aby nie wyrazić swoje urazy, strach, niezadowolenie, a zdarza się poprzez agresywne zachowanie.

Leczenie agresji u dzieci

Zdarza się, że brak motywacji atakiagresja wywołał atmosferę odpustu, gdy dzieci nie będą wiedzieć, niepowodzenie, wszyscy szukają napady złości, krzyczy. W takim przypadku pacjent powinien być tak niż zaniedbać problemu, tym trudniej przeprowadzić korektę, aby wyeliminować brak motywacji ataków korozyjnych. Nie należy się spodziewać, że to dziecko dorasta i zmienia. Obowiązkowa zasada w komunikacji z dzieckiem - to wymagania stałości dorosłych w każdej sytuacji, zwłaszcza z pojawieniem się agresji.
Co zrobić, jeśli dziecko jest agresywne? Często agresywne zachowanie - reakcja na brak uwagi i dlatego stara się zainteresować dziecko otaczającego prywatną osobę. Kid szybko wyciągnąć wnioski, że złe zachowanie, szybko dostaje długo oczekiwany uwagę. Dlatego rodzice powinni wziąć to pod uwagę i maksymalnie do komunikowania się z dzieckiem, utrzymując jej pozytywną komunikację.
Jak reagować na agresję dziecka? W leczeniu agresywnych zachowań nie może być spokojny. Jeśli istnieje tendencja do powtarzania agresję, rodzice powinni zrozumieć, że prowokuje takie wybuchy. Ważne jest, aby analizować okoliczności, w których znajdują się napady agresji, należy postawić się w dziecku, myśleć o tym, co było.
Korekta polega na ataki agresji u dziecipołączyć sytuacje gry, zabawki do gry postacie bliskie rzeczywistości. Tak szybko przyzwyczaić się zachowywać spokojnie, Twoje dziecko będzie zmienić sposób komunikowania się bezpośrednio z innymi dziećmi.
Jak radzić sobie z agresją dziecka? Rodzicielstwo dziecko musi zawierać jedność wymaganiami rodziców i osobisty przykład. Tylko w tym przypadku zostanie zachowana właściwa i harmonijny rozwój. Osobisty przykład, rodzice mogą rozwijać umiejętności behawioralne u dziecka. Czyny i działania rodziców, w szczególności muszą spełniać wymagania Twojego dziecka. W rodzinie, w której dziecko widzi przejawy agresywnych ataków na innych członków, jest postrzeganie go jako normę.
agresja u dzieci Leczenie obejmuje różne metody:
- poprosić dziecko, aby zwrócić ich agresję lub jego przyczynę, a następnie przełamać wzorzec;
- pokonując poduszki, licząc do dziesięciu;
- przeorientowanie gry lub innej działalności;
- w okresie agresywnych reakcji dorośli powinni stosować minimum słów, a zatem nie prowokować dalszej luz u dzieci;
- wyeliminowanie zastraszania i szantażowania;
- stać się osobistym wzorem spokoju i przykład do naśladowania;
- udział w zajęciach sportowych pomogą przekształcić agresji u dzieci;
- ćwiczenia specjalne mające na relaks na stres;
- zgodność z ufortyfikowanego diety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *