Psychologia stosunków

konflikty rodzinne, przyczyny i rozwiązywanie konfliktów rodzinnych

Konflikty w rodzinie - to jest dość powszechnewitany zjawisko dzisiaj. Konflikt można uznać zwykłe funkcje instytucji społecznych, to jest nieuniknione i nieuchronne. Dlatego konflikt musi być postrzegane jako naturalny fragment życia rodzinnego. Powinna ona być traktowana jako przejaw naturalnej interakcji człowieka, bo nie w każdych okolicznościach może działać destrukcyjnie na parę. W niektórych przypadkach konfliktów, z drugiej strony, są jednym z podstawowych procesów, które są używane, aby zapisać całość.
Główną wartością jest uważane za konflikt,pracują, aby zapobiec kostnienia systemu, otworzy drogę do nowych formacji i postępów w stosunkach. Konflikt - rodzaj bodźca, który prowadzi do transformacji, jest to wyzwanie, które wymaga twórczego odpowiedzi.

Przyczyny konfliktu w rodzinie

Wielu ludzi, którzy biorą ślub, często niezdaje sobie sprawę z faktu, że relacje rodzinne - nie tylko mieszkających razem i posiadania dzieci, ale także zdolność, chęć zająć i zrozumieć siebie, aby dać szczęście.
Tak więc, niezależnie od przyczyny, nie ma teżkonflikt psychologiczny w rodzinie? Konflikt - zderzenie przeciwstawnych i niekiedy wrogo do potrzeb, postaw, poglądów, opinii i interesów. Istnieje kilka typowych przyczyn częstych prowokowanie sytuacji konfliktowych w prawie każdej rodzinie. Należą do nich:

 • zupełnie inne podejście do życia razem;
 • Potrzeby niezaspokojone;
 • cudzołóstwo;
 • pijaństwo jednego partnera;
 • brak szacunku dla partnerów ze sobą;
 • nieuczestniczenie w życiu i wychowaniu dzieci;
 • małżonkowie egoizm;
 • nadmiernymi formami a temp. topn.

Te przyczyny konfliktusytuacje w życiu rodzinnym - to nie wszystkie możliwe przyczyny, które mogą być przyczyną kłótni między partnerami. Najczęściej, we wspólnym życiu słabych i silnych połowy ludzkości, konflikty powodują kilka przyczyn jednocześnie. Dlatego wszelkie konflikty należy podzielić na dwie grupy, z których każda jest w zależności od sposobu, w jaki są one dopuszczone.
Pierwszy typ - kreacjapewien stopień tolerancji wobec siebie, czas naświetlania i odrzucenie urazów poniżenia. Konstruktywne konflikty obejmują poszukiwanie przyczyn powstania konfliktów, wzajemnej gotowości i zdolności do dialogu, wysiłku, aby zmienić istniejący związek. Wynik twórczego konfliktu zostaną ustalone przyjaznych stosunków między partnerami. Głównym rezultatem tych konfliktów staje się konstruktywny dialog. Taka komunikacja może być słusznie zastosował powiedzenie, że w sporze urodzonego prawdę.
Destrukcyjny konflikt psychologiczny w rodzinieReprezentuje ona liczne obelgi, małżonków degradacji siebie, chęć zranić partnera ujawnia ani zrzucić winę. Efektem tych konfliktów staje się utrata wzajemnego szacunku. Dialog między nimi jest przekształcony w cła, podatku i często nieprzyjemne, obciążania, co prowadzi do rozpadu rodziny.
Należy zauważyć, że większość konfliktówdestrukcyjny charakter wynika z nadużycia kobiecego zachowania. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni mają tendencję do jej na złość, partnerzy revenge spróbować i dać im nauczkę. Jest to spowodowane wysoką czułość i emocjonalność słabego połowa ludzi. I także dzisiaj ustanowiony Femin rolę w życiu rodzinnym, który od dawna nie spełniają kobiecych potrzeb, ambicji i aspiracji.
Dlatego możemy zidentyfikować następujące główne powody narodzin konfliktów rodzinnych:

 • aspiracja jednego lub obu partnerów w małżeństwie, aby uświadomić sobie przede wszystkim ich własnych potrzeb;
 • niezaspokojona potrzeba dla siebie i własnej afirmacji;
 • niezdolność do konstruktywnej partnerzy komunikować się ze sobą, z przyjaciółmi, krewnych, przyjaciół, znajomych i współpracowników;
 • nadmiernie opracowanego materiału zasysania w jednym lub obu małżonka w tym samym czasie;
 • Niechęć jednego partnera do udziału w życiu rodzinnym, sprzątanie;
 • zawyżona samoocena jednego z partnerów;
  niedopasowanie metod szkoleniowych lub poglądów na edukację jednego z partnerów;
 • brak chęci ze strony jednego z partnerów biorących udział w wychowaniu dzieci;
 • Różnice wyroku o naturze role małżonków żona, matka, mąż, ojciec, głowa rodziny;
 • rozbieżne poglądy na temat roli kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym;
 • cienkie i puste oczekiwania;
 • nieporozumienie, czego konsekwencją jest niechęć do prowadzenia dialogu stawów lub konstruktywnie ze sobą;
 • różny
  partnerami;
 • niezdolność lub niechęć do uwzględnienia typy temperamentu;
 • Kameralny zaniedbanie, nadmierne
  lub niewierność małżonka;
 • Składniki lub materiały kłopoty zaburzenia;
 • Różnice w duchowych, moralnych i wartości orientacji;
 • złe nawyki i do związanych z tym konsekwencji.

Również istnieją powody natury prywatnej, związane z specyfiką danej rodziny.

Konflikty w młodej rodziny

W celu zminimalizowania prawdopodobieństwageneza konfliktów w nowo utworzonej rodzin destrukcyjnego charakteru i odpowiedzieć na pytanie „jak uniknąć konfliktów w rodzinie”, obie strony powinny być przechowywane w odpowiedniej motywacji, poziomu moralnego, gotowości społecznej, psychologicznej i pedagogicznej.
Moralno-społeczna jest gotowośćdojrzałość cywilnego. Kryteria są wiek dojrzałości cywilnego, wykształcenie, zawód, poziom moralności, zdrowia i niezależności ekonomicznej. Najkorzystniejszą wiek do małżeństwa z punktu widzenia medycyny, uważana jest za 20-22 lat w populacji kobiet i 23-28 - dla mężczyzn, jak i pełnej dojrzałości męskie ciało osiągnie później samicę.
Również ważnym punktem, który pomaga sukcesadaptacja małżonków w małżeństwie, uważa się stosunek ich wieku. Kruchość stosunków rodzinnych, w zdecydowanej większości, obserwowane w rodzinach, gdzie kobieta jest starsza od mężczyzny. Siła małżeństwie jest zależna od wieku różnicy. Starsi ludzie, zawarcie małżeństwa, tym większa liczba lat mężczyzna powinien być starszy od kobiety. Maksymalna różnica między partnerami nie może przekraczać 12 lat.
Poziom moralności młodych osobników jestjeden z najważniejszych czynników w gotowości do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Rozwój świadomości moralnej manifestuje się w Brac znaczeniu społecznym rodziny, świadomy wybór wybrańcem, poważne podejście do małżeństwa, poczucie odpowiedzialności za rodzinę, pełen szacunek dla przyszłego męża, jego krewnych, reagowania, komunikacji z nimi.
Gotowość i dobrobyt stosunków rodzinnychMa znaczną zależność od stanu zdrowia osób wjeżdżających do więzów małżeństwa. Zdrowego stylu życia pomaga wywołać duchową i moralną kulturę osoby, umocnienia relacji wewnątrz rodziny, utrzymując przyjazne i pełne szacunku relacje z otaczającego społeczeństwa, a także pomaga jednostka jest o wiele łatwiej poradzić sobie z trudnościami i psycho wytrzymać stresujące sytuacje pojawiają się często w życiu rodzinnym.
Przeprowadzone liczne badaniaTo sugeruje, że kryterium bezpieczeństwa mieszkaniowego i materiału dobrego samopoczucia bezpośrednio na stabilność rodziny nie są naruszone. Jednakże, złe warunki mieszkaniowe i materialne często mogą zaostrzyć konflikty, które pojawiają się z powodu innych przyczyn. Motywacyjny gotowość łączy miłość, jako głównym motywem stworzenia rodziny, poczucie odpowiedzialności za rodzinę, gotowość do samowystarczalności, produkt światła i edukacji dzieci, powstawanie tych samowystarczalnych jednostek.
gotowość psychologiczna jest dostępnarozwinięte umiejętności komunikacyjne, jedność stanowisk lub podobieństwa poglądów na temat życia społecznego i rodzinnego, zdolność do tworzenia zdrowego klimatu w moralnego i psychologicznego punktu widzenia w związku stałego charakteru i uczuć generowanych przez silną wolę cech osobowości. Z rodzinną atmosferą, w którym się urodzili i pielęgnowania przyszłych małżonków, w przeważającej części, to zależy od sposobu, w przyszłym losie młodej rodziny, to rozpadnie czy nie.
Pedagogiczna gotowość zawieranauczanie umiejętności, edukację intymny, gospodarstwo domowe i umiejętności ekonomicznych. Pedagogiczne kompetencje osób, małżeństw, zakłada znajomość przepisów regulujących powstawanie dzieci i sposobów ich wychowania, umiejętności opieki nad dziećmi. Gospodarstwa domowego i umiejętności ekonomicznych na myśli zdolność do planowania i dystrybucji budżet rodzinny, organizowanie wypoczynku, stworzyć komfort życia bazową.
edukacja seksualna jest opanowanie niezbędnej wiedzy na temat stosunków seksualnych między partnerami i intymnych aspektów życia danej osoby, o tym, jak ratować swoją miłość.
Zapobieganie konfliktom w rodzinie obejmujeniektóre szkolenia dla osób mieszkających razem. Rodziny bez konfliktów, zwłaszcza młodzi, nie widać. Po tym wszystkim, człowiek jest w stabilny nawet konflikcie z samym sobą. Konflikty w relacjach rodzinnych może być zupełnie inna. Występują one między małżonków, dzieci, a także częstych konfliktów pokoleń w rodzinie.

Konflikty między dziećmi w rodzinie

sytuacje konfliktowe powstałe w rodzinie międzydzieci - to zjawisko dość powszechne. Z takim problemem przez praktycznie wszystkie rodziny po ukazaniu się drugiego dziecka. Dzieci w konflikt ze starszymi lub młodszymi braćmi i siostrami, aby spróbować obronić pozycję i przyciągnąć uwagę dorosłych i zdobyć nad nimi.
Z reguły rodzice są zawsze ingerencji wkonflikty między dziećmi, próbując je pogodzić. Jednak często to tylko pogarsza sytuację. Rodzice myślą, że rozwiązali problem, ale w rzeczywistości dzieci po prostu przestać się kłócić w ich obecności. To dlatego, że prawdziwą przyczyną konfliktu nie można znaleźć, tak aby rozwiązać konflikt nie jest możliwe.
Najczęstsze przyczyny konfliktów dzieciństwawalka o przywództwo wśród innych dzieci w rodzinie, a także, na uwagę dorosłych. Kłótnie między dzieci w rodzinie są tak zwany wskaźnik relacji rodzinnych. Jeśli zdarzają się często, więc nie wszystko jest dobrze w rodzinie. A problem stosunków rodzinnych wyraża się nie tylko w częstych kłótni między dziećmi, ale także między samymi rodzicami. pokolenia konfliktów rodzinnych są również uderzające wskazanie relacji kłopoty.
Ale nie być zdenerwowany z powodu konfliktów. Po tym wszystkim, są one nieuniknione. występują konflikty, nawet w najszczęśliwszych rodzin. Jednakże są one dozwolone, i na różne sposoby.
Nie próbuj tłumaczyć częste kłótnie dzieci cechy charakteru lub genetyczne
dzieci. Po tym wszystkim, zachowanie dzieci, w większości, jest bezpośrednio zależne od konkretnych okoliczności i metod wychowawczych stosowanych przez rodziców do nich.
Zapobieganie konfliktom w rodzinie, którapowstać między dziećmi, jest ignorowanie ich dorosłych. Wszakże w większości przypadków przyczyną konfliktów dzieci leży w tak zwanej pracy „w opinii publicznej.” A jeśli takie „publiczne” brakuje lub nie odpowiada, to w konsekwencji sam konflikt jest nieskuteczne. Dlatego nie ma sensu.
Naturalnie, rodzice dość trudno zatrzymaćobojętny i nie interweniować, gdy ich dziecko kłótnię. Większość dorosłych po prostu są przekonani, że jeśli nie będą interweniować, dzieci na pewno okaleczyć siebie. Dlatego starają się zawrzeć pokój między zwaśnionymi stronami, często bez wchodzenia powodów tej wrogości. Bardzo często winę szczątki dzieci, które są starsze. Więc jedynym rozwiązaniem konfliktów w rodzinie, które zachodzą między dziećmi jest to, że są one ignorując. Jeśli nadal obawiają się, że dzieci mogą szkodzić sobie nawzajem, a potem zabrać niebezpieczne przedmioty i dać im do rozwiązania problemu na własną rękę. Dzieci tylko w rzadkich przypadkach może celowo działać szkodliwie na siebie, bo to nie jest ich celem. Oni po prostu chcą zwrócić uwagę dorosłych, angażując je w swoich kłótniach.

Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów międzymałżonkowie ma bezpośredni związek w pierwszej turze tego, czy panuje między zrozumieniem czy są one prowadzone w zachowaniu wspólnego życia, które opiera się na zdolności do wybaczania i przyznać.
Głównym warunkiem konstruktywnego zakończeniaDialog kontrowersyjna jest w żadnym wypadku, aby osiągnąć zwycięstwo nad sobą. Ponieważ zwycięstwo jest mało prawdopodobne, aby uznać prywatnego osiągnięcie, jeśli zostanie odebrany z powodu kontuzji lub ukochanej przestępstwa. W każdym konflikcie, musimy pamiętać, że partner godny szacunku.
Jak uniknąć konfliktu w rodzinie między małżonkami? Musisz zrozumieć, że konflikt jest tak samo integralną częścią życia rodzinnego, a także komunikacji, styl życia, wypoczynek, etc. Dlatego konflikt nie należy unikać, ale próbować konstruktywnie rozwiązać. Jeśli masz jakieś kłótnie powinny stosować się do konstruktywnego dialogu z uzasadnionych faktach, a nie stosowania kategoryczne wnioski, uogólnienie i maksymalizm. Nie ma potrzeby, aby brać udział w konfliktach obcych lub członków rodziny, jeśli nie dotyczą one bezpośrednio. Jest zrozumiałe, że korzystny klimat w rodzinie zależy tylko od zachowania, cele i pragnienia, a nie na kilku innych osób. Obcy są bardziej prawdopodobne, aby być katalizatorem lub Detonator konflikt destrukcyjny niż mechanizm wspomagania.
Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie jest różnorodnośćw sposób, który jest zarówno do poprawy stosunków i do ich zniszczenia. Jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów, co prowadzi do rozpadu rodziny, jest
, Zdaniem wielu psychologów, rozwódpoprzedzone przez proces, który obejmuje trzy etapy. Pierwszy etap - to emocjonalny rozwód, który przejawia się w chłodzenie partnerów obojętność wobec siebie, utrata zaufania i utraty miłości. W kolejnym etapie - rozdzielenie fizyczne, które prowadzi do oddzielenia. Ostatnim krokiem jest uważany rozwodu prawną, co oznacza rejestrację prawną ustaniu małżeństwa.
Wiele par jest tak zmęczony niekończącymi się kłótniamii konflikty, które widzą tylko rozwiązanie problemu - Rozwód. Dla niektórych, to naprawdę jest pozbycie się nieżyczliwości, wrogość, sporu, zdrady i innych negatywnych momentów, niepokojące życie. Jednak ma też swoje negatywne skutki, które będą różne dla społeczeństwa, rozwód siebie i swoich dzieci.
Bardziej narażone kiedy rozwód jest uważany za kobietę, takto jest o wiele bardziej podatne na zaburzenia o charakterze psychicznym. Dla dzieci negatywne konsekwencje rozwodu są dużo ważniejsze w porównaniu z konsekwencjami dla dorosłych. Dziecko uważa, że ​​utrata rodzica lub obwinia się za rozwód.

Sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie

Szczęśliwa rodzina różni się od innychIstnieje poczucie radości i szczęścia na dzisiaj i jutro. W celu zachowania uczucie, że partnerzy powinni opuścić zły nastrój, problemy i kłopoty za granicą w ich domach, a do domu tylko atmosferę uniesienia, szczęścia, radości i optymizmu.
Przezwyciężanie konfliktów w rodzinie i ichOstrzeżenie jest we wzajemnych małżonków i co drugą osobę jak on jest w rzeczywistości. Jeśli jeden z partnerów w złym nastroju, drugi trzeba mu pomóc pozbyć się depresji stanu psychicznego, starają się rozbawić i zająć umysł czymś przyjemnym.
Przezwyciężanie konfliktów w rodzinie i ostrzeżeniawystępowanie wielu błędów zależy od przestrzegania kilku podstawowych zasad życia małżeńskiego razem. Musimy starać się naprawdę patrzeć na pojawiające się przed konfliktów małżeńskich, a pojawiające się po jej zawarciu raskhozhesti opinii. Nie należy tworzyć złudzenie, że w przyszłości nie być rozczarowany, bo chwila będzie trudno sprostać planowanych swoje standardy i kryteria. Weź trudności na dobre, gdyż wspólnie przezwyciężyć tylko łączy ludzi. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przez oboje małżonków razem - jest to świetna okazja, aby dowiedzieć się, w jaki sposób partner jest gotowy do życia na zasadzie dwustronnej kompromisu.
Nie przegap okazji, aby znać psychologięmałżonka. Dlatego, aby żyć razem w miłości i harmonii, konieczne jest, aby zrozumieć siebie, nauczyć się dostosować i starają się zadowolić siebie.
Docenić drobiazgi. Po drobne ale częste niespodzianki uwaga nie mniej cenne i ważne niż drogich prezentów, które można zamaskować obojętnością chłód i niewierność.
Naucz się wybaczać i zapominać, obelgi, być tolerancyjny względem siebie. Wszakże każdy
wstydzić niektóre z jego własnych błędów inieprzyjemny myśleć o nich. Dlaczego pamiętam co kiedyś naruszył swój związek i co powinno się zapomnieć, jeśli zdecydujesz się przebaczyć komuś.
Nie narzucać swoje własne wymagania, za wszelką cenę starają się za wszelką cenę zachować poczucie godności partnera.
Docenić krótkie separacji. Partnerzy okresowo nudzić się ze sobą, ponieważ nawet najbardziej pyszne jedzenie całun z upływem czasu. Separacja pozwala się nudzić, a pomaga nam zrozumieć, jak silną miłość między małżonkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *