Psychologia osobowości

Degradacja jednostki - objawy, przyczyny

Degradacja fizyczna - odwrotnej rozwojuregresji, utrata stabilności, aktywność osłabienie, spadek zdrowia i równowagi psychicznej. Krótko mówiąc, osoba traci swoje nieodłączne cechy wraz z wyczerpaniem wszystkich umiejętności i cechy: sądów, uczuć, talentów, aktywność.
Degradacja można zidentyfikować takie objawyosobowość jako drażliwość, zawężenia zainteresowań, zaburzenia pamięci i uwagi, zmniejszenie zdolności adaptacyjne. Jest również uważany za naruszenie może być wyrażona w rozwoju niedbalstwa, samozadowolenia, słabego charakteru.
Najpoważniejsza degradacja jednostki jest uważane za rodzaj
Co przejawia się niedbalstwa,
, Utrata kontaktu z otoczeniem, kompletna obojętnośćdla środowiska. Częstą przyczyną jest alkoholizm opisanych zaburzeń z ciężkimi zaburzeniami somatycznych i zaburzeń neurologicznych powstałych nadużywania cieczy zawierającej alkohol. Alkoholicy tracą sieci społeczne, zawodowe i aktywność wydajność pracy również cierpieć.

Przyczyny degradacji osoby

Uważa się, że podmiot ludzki jest całkowiciepogarszają, jeśli zatrzymuje się rozwijać duchowo, ponieważ mózg w wyniku „bezużyteczność” atrofii. Istnieje wiele przyczyn degradacji osoby powodujące utratę wiary
sama w sobie, co doprowadziło do utraty odsetek w bycie. Ci ludzie przestają się rozwijać intelektualnie, aby śledzić rozwój sytuacji. Zapominają stare hobby. Również na spadek zainteresowania własnego istnienia może mieć wpływ na śmierć bliskiej osoby, lub frustracji w wyniku licznych niepowodzeń. Pojedyncze osoby są bardziej podatne na rozpad ciała.
Te czynniki, przede wszystkim, na ichTo nie dostać żadnej degradacji jednostki. Opisując wyniki wyłom w chęci ludzi do poszukiwania zapomnienia w alkoholu. Ten szkodliwy „hobby” prędzej czy później przeradza się binge.
Alkoholizm i degradacja osobisty - dwanierozłączne pojęcia. Zatem alkoholizm może jednocześnie spowodować zniszczenie jednostki i być wynikiem degradacji. Duchowa degradacja jednostki jest rzeczywistym problemem współczesnego społeczeństwa. Często osobisty upadek utworzone w tych kategoriach wiekowych w wyniku rezygnacji, usunięcia emeryturę. Wielu psychologów uważa, że ​​zakończenie aktywności zawodowej na emeryturę jest szkodliwy dla ludzi. Nie ma potrzeby, aby pobrać obowiązki mózgowe, obowiązki stopniowo prowadzić do osłabienia właściwości osobistych.
Wraz z tym, istnieje wiele osób w podeszłym wiekuwiek, którzy zachowali sprawność umysłową i jasność myśli. Jeżeli dana osoba w podeszłym wieku starają się pozostać wieloaspektowe osobowości, ciągle wymyśla nową klasę zabawne, jeżeli wiek emerytalny nie jest to zdanie, ale tylko zwolni czas i możliwości dla nowych osiągnięć, degeneracja osoby nie zagraża tej osoby. Ponadto uważa naruszenie może wynikać z choroby psychikę lub organicznych schorzeń mózgu (
,
, urazy).
Problem degradacji osobowości często wpływapojedyncze osoby lub tych, którzy doświadczyli utraty bliskiej osoby. Ludzie, którzy utracili względny spadek w zastoju, co sprzyja szybkiemu blaknięciu osobowości. Ogromna część ludzkiego gatunku, próbując spłacić żywotność nieszczęścia poniesionej przez stopniowe samobójcze.W takimi działaniami. Takie próby mogą być wymienione trwałe
, Często przyczyną regresji osobowościRozwój poczucia winy. Osoby, czuć bezużyteczne, zbędne, często charakteryzują się utratą najlepszych cech. Ponadto, jeśli pacjent przestał wierzyć w ich własnym potencjałem ze względu na kilka kolejnych niepowodzeń, prawdopodobieństwo indywidualnego rozkładu jest również wysoki.
Szereg czynników może zostać zidentyfikowany które przyczyniająosłabienie właściwości osobistych, a mianowicie narkomanii, brak woli, okrucieństwem, starości, czystej lenistwo i kunktatorstwo (skłonność do odsunąć nieprzyjemnych wydarzeń, ważnych zadań). Ale przede wszystkim duchowa degradacja jednostki, występuje z powodu braku współczucia, inteligencji, miłości i pokoju. To właśnie te wymienione elementy wykonane są z zastrzeżeniem osoby ludzkiej.
Starczy uwiąd, który uważany jest za ciężkaformą degradacji osobistej, zwana chorobą postępującą, który jest nieodwracalne zaburzenie psychikę. Powodem jej występowania w procesie zaniku które powstają w mózgu, wynikające z patologii naczyń włosowatych. Dotknie sytuacja może czynnik dziedziczny.
Choroba rozwija się stopniowo. Dziwactwa w behawioralne
widoczne natychmiast. Początkowo jednostka jest rozproszony, trochę zapominalski, opryskliwy, chciwy i egocentryczny. Ponieważ przebieg objawów choroby staje się jaśniejszy. pogorszenie
Wydaje się fałszywe wspomnienia zdarzeń, które nie miało miejsca. Możemy wyróżnić takie podstawowe degradację poszczególnych objawów szaleństwa, jako kompletna obojętność na to, co się dzieje i nieostrożność.

Oznaki degradacji osoby

Aby móc reagować i pomagać bliskim, potrzebują czasu do zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości behawioralne.
Tożsamość społeczna jest wykrywany jako degradacjęw wyglądzie podmiotu ludzkiego, a zmiany jego stanu wewnętrznego. Poniżającego podmiot płaci mniej uwagi do wypowiadanych słów, ich wygląd, czysty i schludny. Jego mowa staje się bardziej uproszczone, a krąg przyjaciół jest ograniczona. Pacjenci unikać ludzi, którzy wprowadzają w ich istnienie niepotrzebnych kłopotów. Definiowanie motto malejąco osobowość staje się wyrażenie „Chcę”. Stopniowo rozwijać oderwanie od krewnych, rodziny i innych problemów.
Osoba, która wybiera ścieżkę degradacji, nie chce dowolnymyśleć i dbać o innych. Wydawało się, że znikną, i pogrąża się sama, oddala się od bliskich. Na długo przed całkowitym zniszczeniem osobowości pojawiają się pierwsze zwiastuny zbliżającego degradację. interesy grono zwężone, głównie w ogólnym zakresie kulturowego: nie uczestniczyć w koncertach i spektakli teatralnych, przestają czytać, oglądać telewizję. Staje się nieodłączną zmienność, mieszkanie humor, lekkość, nieostrożność równocześnie z kapryśność, niestałości, niezadowolenia i narzekania. Zanurzenie poszczególnych zwojów zaznajomieni denerwujące u osobnika, które charakteryzują się wyroku powierzchni i lekkości i zachowania - niedbalstwa, cynizmu, wstręt i redukcji
, Postęp cechy takie jak egocentryzm, egoizm i oszustwa.
Jak eskalacji objawów intelektualnejnaruszenia stają się coraz bardziej oczywisty. Charakter człowieka transformacji. Zanurzenie jednostki jest popędliwy i drażliwy. Negatywna percepcja świata, tendencyjne nastawienie do wszystkiego dzieje,
i wewnętrzny
stają się dominujące cechy. Ponadto, nie jest osobą fizyczną spadek pamięci, zwężenie interesów, orzeczeń wyczerpania. Zdolność koncentracji pogarsza.
Oznaki degradacji jednostki jest - brak woli,nieostrożność i nadmierne samozadowolenie. Zniszczenie osobowości można dostrzec gołym podpowiedź niechlujny wygląd, w formie ganku, obojętne spojrzenie, niewłaściwe zachowanie.
Słynny psycholog Maslow twierdził, że degradacja społeczna indywidualnej progresji charakteryzuje się następującymi etapami:
- „pionkami” psychologia wychowawcza - zjawisko „wyuczonej bezradności” (osoba czuje się całkowicie uzależnione od okoliczności lub innych sił);
- pojawienie się brakiem podstawowych towarów, gdy początkowe potrzeby stają się dominującym (żywność, przetrwanie, satysfakcji seksualnej);
- utworzenie „czystej” otaczającego społeczeństwa (społeczeństwo dzieli się na dobrych i złych osobników, „nas” i „Party”), świat społeczny dla nich staje się jak czarno-biały;
- zwiększone występowanie samokrytyki - kult zwany „samokrytyka” (winny rozpoznać przedmiot nawet w tych aktach, które nie są wykonywane);
- zubożenia słownictwa (używa biznesuelementarny pęd w swoim wystąpieniu, że jest trudne do opisania czegoś, szczególnym wyzwaniem jest dobór przymiotników, ponieważ wyrażają ludzkie uczucia i
);
- ochrona „świętej zasad” (jednostka zdecydowanienie chce myśleć o fundamentalne warunki świata, nie ma wątpliwości w swoich własnych „podwyższonych podstaw”, taka osoba nie jest w stanie podjąć niechętnie patrzy na nich, czyli osoba uważa jego własna opinia tylko prawidłowe); - pojawienie się różnych zależności.

Poniżej przedstawiamy dwanaście aspekty życia, zindywidualizowane zagrożenie poziomowanie degradacji:
- czytanie, ponieważ jest to książka zawiera starożytną mądrość ludu, który jest trenerem „szarej” i nie wysychają mózg;
- dbanie o wygląd nawet w najtrudniejszych okresach życia;
- walka ze złymi nawykami (nadmiernego spożywania napojów alkoholowych, wygórowanych intemperance w jedzeniu, palenie marihuany - klasa niegodna wspierać rozwój indywidualny;
- wiara w lepsze (depresją pesymiści są głównymi kandydatami do degeneracji);
- uczucie miłości (trzeba kochać swoich rodziców i resztę krewnych, zwierząt, partner, życie), człowiek kochający nigdy nie spadnie;
- przestać się martwić o drobiazgi, to nie jest koniecznecierpieć tylko dlatego, że świat jest niesprawiedliwy, a ludzie są nieszczęśliwi, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, to nie istnieje, a jeśli nie ma rozwiązania, to podniecenie i niepokój wszystko jedno nie pomoże pozbyć się go;
- Rozwój osobisty (uczenie się nowego, widok filmy instruktażowe, odwiedzić różne warsztaty, czytania, dostając drugą edukację - to wszystko nie pozwala osoba spadać);
- wiara w nieuchronną karą za popełnionezłe czyny (większość przestępców popełniania przestępstw z powodu wiary w ich własnej wyjątkowości i bezkarności, odpowiednio, jako przed pośmiertnym sądzie, a przed obecnym prawodawstwie);
- przestrzeganie norm moralności (leżenia, kradzież
Hodowla plotka punktacji myśli i brud - niszczy tożsamości);
- nie powinny być nadużywane wulgarny język jako maty, zwrotów obscenicznych zniszczyć duszę;
- przestrzeganie zasad przyzwoitości (public genitalia drapanie, zbieranie nos publicznie, bicie, lizanie palców lub płyty są uważane za oznaki degradacji osobistego);
- gdy podmiot ludzki żyje, nie poddawaj się, to tylko po śmierci nie może nic zmienić, więc trzeba walczyć w każdych okolicznościach, nawet najbardziej niezwyciężony.

Degradacja osoby z alkoholizmem

Od tej poważnej choroby poniesionej przez wielu. Jednak straszna statystyka nie zatrzymuje nikogo. Wszyscy myślą, że jak mu się nie zdarzają się alkoholizmem i upajające napoje nie są zasysane do swoich pułapek. Początkowo ludzie po prostu próbuje alkoholu, wybierając ten, który lubi, a następnie zaczyna nadużywać napoju alkoholowego, który generuje szkodliwych uzależnień. Zatem tippler nie jest w stanie zrozumieć, że nadmierne pić alkoholu o nazwie to straszne słowo - alkoholizm.
Postępującą chorobą psychiczną,dalej alkoholizm, należy do kategorii chorób przewlekłych związanych z gatunkami uzależnień. Ukazywał stopniowy wzrost uzależnienia od alkoholu, niższy samokontroli dotyczące zastosowania cieczy zawierającej alkohol, postępujący rozwój zaburzeń somatycznych, podwyższone
często
Powierzchowne myślenie, spadekkrytyczne postrzeganie własnych działań, niedokładność ruchów. Ostatni etap choroby charakteryzuje się utratą kontaktów społecznych, ataksja brutto, niszczenie osobowości.
Problem degradacji osobowości i przewlekłychalkoholizm są ze sobą nierozerwalnie związane. Osoba nadużywa odurzający napój, narusza żadnej aktywności intelektualnej, zmniejszenie pamięć znika samokrytyki. Alkoholicy winę za wszystkie problemy otaczającego społeczeństwa ani okoliczności. Osoby cierpiące na alkoholizm, stają się szorstkie, zbyt arogancki, nie reaguje, bezduszny, błędny cyniczny. A ich sen jest zakłócony i charakteryzuje się częstymi przebudzeń. Wraz ze wzrostem dawki i częstotliwości przyjmowania, alkoholików zwęża hobby. Wszystkie ich myśli są tylko o alkoholu, nic innego dla nich interesujące niezdolnej. Sens wielu sytuacjach życiowych, alkoholików nie postrzegają otaczający społeczeństwo ich nie dotknąć. Ludzie, którzy nadużywają mocnych napojów, nie czytać książki, chodzić do teatru i innych wydarzeń kulturalnych publicznych. Od swojego debiutu degradacji jednostki.
Odpowiedzialność i obowiązek krewnych, dzieci,partnerzy, współpracownicy, znajomi, społeczeństwo u alkoholików lub słabnie lub zanika całkowicie. Tracą niesmak, poczucie wstydu i winy, stając nieporządny, zażyłość, uciążliwe lub nie zrozumieć absurdalność nieprawidłowości swoich działań. Alkoholik często zamienia się w kupieckiej, ewentualnie w aktywności zawodowej podmiotu. On nie jest w stanie opanować nowe podejście, aby oddzielić ważne od znaczenia.
pijących ruchu są przyspieszane z powoduImpulsy relaksacyjne hamowania pojawiają się nieścisłości i braki w eksploatacji. Konsekwencją jest utrata kwalifikacji, odwołania lub degradacji, utraty więzi społecznych. Alkoholicy nie są świadomi własnego upadku, dając fałszywe obietnice niespełnione, starając się zaimponować i upiększyć rzeczywistość. pijacy Humor sznurowane płaskie dowcipy na ważne tematy. Alkoholicy nachodził innym właścicielem sentymentalizmu i przekonujące szczerość. Otoczony towarzyszami, chwalili siebie, przekonany, we wzajemnym bezinteresowności i oddania. Ludzie, którzy unikają ich towarzystwa, potępiają, wrogi dyskutować.
W miejscu pracy, alkoholików w każdym caluStarają się unikać swoich obowiązków nie tracąc korzyści materialnych. Niekończące pijących demagogii próbując ukryć formalne podejście do pracy, jego lenistwo.
Pierwsze objawy stają się zauważalne osobowość regresji w około sześć do ośmiu lat od początku systematycznego nadużywania płynów zawierających alkohol.
Niektóre osoby pijące wykonane pobudliwy,Inne - nieostrożnych i zastałymi, frywolne, Moody, Grouchy i inni - apatyczne, depresji i obojętne, a czwarta - zahamowań w warunkach intymnej. Często jedno państwo mogą być zastąpione przez inne. Niektóre osoby pijące w życiu są nieśmiałe i niepewne osoby, które uważają się najgorsze. U tych pacjentów,
, Jednak stan przekształceń odurzenieobracając się dumny i wybredna ryb. Mają tendencję do kłopotów i niesprawiedliwie obrażony. Tacy ludzie są całkiem trzeźwi tematy cichy i upojenie - przekształcić awanturników i warchołów. Najczęściej takie zachowanie przejawia się w relacjach rodzinnych, gdy trzeba powstrzymać i kontrola brakuje.
Alkohol wpływa na degradację destrukcyjneosoba, niszczy rodziny. To niesie ze sobą cierpienie krewnych pijaków, niedogodności - sąsiadów, problemy - w miejscu pracy. Regresja osobowości, spowodowane przez alkohol, śpiewa psuje życie jednostki i społeczeństwa. Alkoholizm jest poważna choroba, co prowadzi do utraty tożsamości i tworzy śmierć społeczną jednostki. Dlaczego tak ważne jest, aby w odpowiednim czasie leczenia degradacji osobowości generowane wygórowanych libacji. Nadmierne pragnienie napojów zawierających alkohol musi być zawsze traktowane jak każdy człowiek ma prawo do zdrowego i pełnego życia.
Prywatne zwyrodnienie skutki degradacji jednostki można wyeliminować z bezwzględną odmową korzystania z płynami zawierającymi alkohol.
Leczenie degradacji osobistym, sprowokowanyalkoholizm, jest w kompetencji psychoterapeuty, a eliminacja uzależnienia od napojów alkoholowych - prowadzony jest przez specjalistów leczenia uzależnień. Najważniejsze warunki odpowiedniego efektu terapeutycznego jest realizacja poidło niszczący wpływ alkoholu lub innych płynów odurzających i woli pacjenta, aby zrezygnować zużycie alkohol w przyszłości. Spełnienie tych warunków pozwoli zmaksymalizować ułatwi pracę lekarzy, które byłyby korzystne dla samego leczenia i przyczynić się do szybkiego usuwania przejawów degradacji.
Działania terapeutyczne koncentrują się nawyeliminować skutki niszczenia indywidualnej osobowości, nie tylko obejmują pełną abstynencję od alkoholu, ale również wymagają pomocy psychologicznej, a także wsparcie dla rodzin. Krewni i środowisko wkrótce alkoholik powinien zwrócić większą uwagę na niego. Osoby, które zdecydowały się na stałe pozbyć się destrukcyjnej ciągu potrzebują pomocy najbardziej bliskie. A na pewno nie ma potrzeby ich przekonania. Aktualne alkoholików często trudno jest przestać myśleć o piciu. Dlatego zadaniem rodziny jest odwrócenie uwagi od swoich destrukcyjnych impulsów. Można myśleć o hobby, zdolny nie tylko interesujące dla chorego krewnego, ale to by go odciągnąć, wziąć wolnego czasu i myśli. Inaczej, wysokie ryzyko niepowodzenia. Bez wsparcia krewnych i przyjaciół, osób fizycznych, u pacjentów z alkoholizmem, jest prawie niemożliwe, aby pozbyć się tej strasznej choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *