Psychologia osobowości

Poglądowe zachowanie u dzieci, młodzieży i dorosłych

Poglądowe zachowanie - jest wyrazistyakcje i działania jednostek, mające na celu zwrócenie uwagi na siebie, niezależnie od potrzeb osób, które je otaczają. Zachowanie to jest kiedy nie wykracza poza pewnych granicach jest wygodnym środkiem za pomocą którego można rozwiązać wielu sytuacjach życiowych i wyzwania.
Poglądowe zachowanie często mają tendencjęprzywódcy charyzmatycznego typu, a wiele kobiet. Niektórzy psychologowie uważają, że takie zachowanie powoduje, że całe kobiece zachowanie, jako nadrzędną potrzebą jest przyciągnięcie kobiet do jego osoby uwagą.

Poglądowe zachowania u dzieci

Ważnym elementem i wskaźnik jednoczesneRozwój dziecka jest jego zachowanie. Różne naruszeń w tworzeniu osobowości dziecka, takie jak nadmuchany lub niską samoocenę, słabą samokontrolą, należy przejawiają się w zachowaniu.
Rozwój dziecka jest zawsze uwarunkowany przez jegoedukacja i szkolenia. Badania psychologiczne pokazują, że dzieci, które dorastają w sytuacji emocjonalnej niepewności, co wiąże się z brakiem zainteresowania ze strony rodziców, miłości i opieki, często rozwija się wadliwy.
Poglądowe zachowanie jest w większości przypadków znajdują się w niegrzecznych dzieci. Dzieci z takiego zachowania robią wszystko na swój sposób.
Poglądowe zachowanie powoduje: jedyna szansa dla dziecka, aby zwrócić uwagę na jego osobę; potrzeba samostanowienia; Reakcja dziecka do danej traumy emocjonalnej, takie jak pojawienie młodszych dzieci w rodzinie; rodzaj protestu przeciwko wszystkim. Najczęściej takie zachowanie występuje w rodzinach autorytarnych wychowania, gdy rodzice nie zwracają uwagi na małe dzieci, nie komunikują się z nimi zwrócić większą uwagę na dzieci, kiedy się źle zachowują.
Dziecko do pięciu lat oraz konieczność przestrzeganiaRozpoznawanie zaczyna zajmować pozycję dominującą. W tym wieku dzieci zaczynają się martwić o to, co można myśleć o nich przez innych. Pojawia się konkurencja wyrzuty i nieuwaga przyczyną niechęci. Dzieci porównują się z innymi. Najważniejsze jest to, że kiedy ten dzieciak naprawdę może oceniać siebie i innych rówieśników. W przypadkach, w których dzieci nie będą w stanie właściwie ocenić siebie i swój pogląd o siebie nie będzie się różnić od poglądów swoich innych dzieci, pragnienie, aby udowodnić swoją niewinność, a inny dla większej uwagi. W tym wieku, staje się ważną potrzebę pozytywnej oceny ze strony ludzi, którzy je otaczają, w celu zaspokojenia przerośnięte potrzebę afirmacji siebie.
Dominantą dzieci zpoglądowe zachowanie jest, aby przyciągnąć uwagę do swojego małego człowieka w dowolny sposób. Te dzieci są bardzo aktywne w komunikacji, ale i duża ich rozmówca nie jest zainteresowany, po prostu daje im platformę do wystawiania i zaprezentowania siebie. Nie muszą one tylko koncentrację i zachwyciła się.
Negatywne przejawy zachowań widocznymStaje się agresja. Od kiedy dzieci ktoś nie zaczynają rozumieć, że ich irytuje, prowokuje je do skandali. Jeżeli nie mogą być wyższe niż drugi, potem drugi powinien być niższy. Wystąpienie tych dzieci jest zdominowany przez postaci porównawczej, na przykład, piękne i brzydkie, szybciej i wolniej, lepiej i gorzej, i inne. Wszystkie te porównania są zawsze na ich korzyść.
Dzieci są podatne na wyświetlaczach ostentacyjny,często krytyczny wobec innych, pamiętaj, że wszystkie błędy innych, tak że później, gdy okazja, aby przypomnieć im. Często nie pozwalają one na inne dzieci do wyrażania siebie, ciągle ingeruje w ich działaniach i stale przerywania ich pytania. Jednak osobista moralność dzieci cierpią. Dziecko z wyświetlaczami demonstracyjnych zachowań z innymi dziećmi mogą diametralnie zmienić podczas komunikowania się z nimi jest dla niego ważne, aby osoby dorosłej. Ie Dzieci z takiego zachowania myśleć tylko o zewnętrzną manifestacją zatwierdzonego zachowania, a nie o pomaganiu innym. Te dzieci są dobrze wychowane i robić dobre uczynki, przez wzgląd na zatwierdzenie. Poglądowe zachowanie jest dość łatwo zostać rozpoznane, ale aby zrozumieć przyczyny i prawidłowy rozwój dziecka jest o wiele trudniejsze. Skuteczna metoda regulowania zachowań będzie gra. Osoba dorosła z grą tworzy niemowlęcia specjalnych warunków mających na najjaśniejszym wyświetlaczem jego poglądowe. Ten negatywny ostrzenia równocześnie właściwości jest zdolność dzieci do wyrażania siebie i przetwarzać je.

Poglądowe zachowanie nastolatków

Dojrzewanie to najtrudniejszy i wymagający okres w rozwoju osobowości jednostki. Poglądowe dosłownie oznacza indeks, czyli graficzny, podkreślone.
Poglądowe zachowanie w kombajnach psychologiiróżne reakcje behawioralne, które mają na celu przyciągnąć widzów. Główne cechy tej młodzieży zachowań są nieograniczone egocentryzm, wielka potrzeba większej dbałości o siebie. Ponadto, dla nastolatków, czy sprawa ta będzie pozytywna lub negatywna uwaga, na przykład, zaskoczenie, podziw, współczucie, szacunek, gniew, a nawet nienawiść i innych. Są one dostosowane dowolny wyświetlacz emocji nie tylko obojętność i apatia.
Poglądowe zachowanie przyczyn wNastolatki: błędy wychowawcze w rodzinach lub niepełnych (gorszym położeniu); przyciągnąć uwagę rodziców i rówieśników; pragnienie, aby wyróżniać; potrzeba szacunku, miłości; aktywny protest do niczego; poszczególne cechy psychiki.
Nastolatki zrealizować pragnienie, aby wyróżniać się w różnykierunki, przepływające jeden do drugiego, lub odwrotnie nie zmienia się w ogóle. Najważniejsze jest to, że rezultat spełnia młodych ludzi. Jeden z tych kierunków mogą być działania, które są skierowane do szacunku, sympatii i podziwu. Jeśli pragnienie jest spełnione, to znaczy, spadek żyznej środowiska, zarówno w domu jak iw szkole, a następnie tendencja ta nie ulegnie zmianie. W takich przypadkach, dzieci wydają się wyróżniać poprzez doskonałe studium lub sportowe. Postęp w badanych częściej wybory - będzie wyższy w sprawach, w których nauczyciele określonych indywidualnego podejścia, które zapewni swojemu dziecku uwagę. W tym przypadku wszystkie niepowodzenia w szkole nastolatka jest spowodowane warunkami zewnętrznymi.
Kolejnym kierunkiem jest realizowany przezAction ustalona na coś spowodować tych wokół współczucia, współczucie dla siebie. W tych przypadkach, nastolatki mogą korzystać z różnych technik, na przykład, historia ich nieszczęść, histerii, omdlenia i inne. W tych historiach, osoby odpowiedzialne za nieszczęścia nastolatków stale się zmieniają. Nauczyciele mówią smutne historie związane z rodzicami, rodziców odwrotnie.
Trzeci kierunek jest użycienegatywne reakcje innych do siebie w celu przyciągnięcia uwagi. Te nastolatki mają skłonność do bravirovaniyu, payasnichestvu, chamstwa, prostactwa, łamanie dyscypliny i innych wspólnych problemów behawioralnych. Nastolatki lubią przejść do opozycji do społeczeństwa. Najbardziej niebezpieczne w tej manifestacji może być samobójcze i ucieka z domu.
Poglądowe zachowań u młodzieży jest niebezpieczneże działania mające na celu podniesienie świadomości może mieć fatalne konsekwencje związane z zaniedbaniem, błędnych obliczeń lub innych okoliczności. Innym zagrożeniem takiego zachowania młodzieży jest fakt, że na ich wiek jest wystarczająco trudne do odróżnienia prawdziwego samobójcze lub demonstrację na rzecz przyciągnięcia uwagi.

Poglądowe zachowania u dorosłych

Poglądowe zachowanie w środkach psychologiiwidoczne w jego aktach manifestacji i działań wynikających z chęci przyciągnięcia uwagi i zainteresowanie jego tożsamości, niezależnie od pragnień społeczeństwa. Takie zachowanie może przejawiać się w różnych objawów psychopatologicznych. Na przykład w depresji osoba pokaże utrata zainteresowania wszystkim, utrata sensu życia; przedmiotem megalomanii zademonstruje swoją dominację nad innymi, cenią swoje myśli i idee. Często termin „osobowość histeryczna” i „poglądowe osobowość” są używane jako synonimy dla terminu „widoczne zachowania.”
Główne przyczyny tego zachowania u dorosłychmoże służyć jako demonstracja chęci uzyskania lub osobistego statusu w społeczeństwie lub pragnienia bycia lepszym niż inne (rodzaj konkurencji). Może się to objawiać w zakup drogich akcesoriów, pokazując swoje umiejętności i wiedzę.
Główną właściwością charakter poglądowyJest to ogromna zdolność do wypierania racjonalnego, krytycznego spojrzenia na siebie, przy czym ekspresja zachodzi wyraźną lub „aktor” zachowanie.
Główne cechy, które charakteryzują się indywidualnym,skłonny do demonstracyjnego zachowania, są nieograniczone egocentryzm, pragnienie za uwagę i uznanie potrzeby żadnych objawów emocjonalnych w stosunku do siebie (ekspresja emocjonalna może być równie pozytywny kolorowe, jak i negatywne). Tacy ludzie nie tolerują obojętność wobec jego osoby.
Wielu psychologów doszli do tego samego wniosku, żeJest poglądowe osoby wyznaczonej przez nietypowe zdolności do zastępowania selektywną próbkowanie wrażeń o świecie w ogóle, a jego osobowości w szczególności. Takie osoby będą zadowoleni, że koncentruje się na ich ozdobą. Wręcz przeciwnie, wszystko obojętne lub przeciwnie zostanie po prostu przesunięta z ich świadomości i pamięci. Charakterystyczną cechą poglądowy zachowanie może być świadome i celowe naruszanie przepisów i norm zachowań akceptowanych w społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *