konflikt Psychologia

etap konfliktu - rozwój, rozdzielczość, przykłady etapach konfliktu

Etap konfliktu. Socjologowie twierdzą, że oddziaływanie konflikt jest normalnym stanem społeczeństwa. Po tym wszystkim, każda firma, niezależnie od epoki charakteryzuje sytuacji konfrontacji. Nawet gdy interakcja międzyludzka opiera harmonijny i oparte na wzajemnym zrozumieniu, kolizje są nieuniknione. By nie konfrontacji zniszczyć życie społeczne, do interakcji społecznych było wystarczające, konieczne jest, aby znać podstawowe etapy konfliktu, który pomoże zidentyfikować punkt pochodzenia konfrontacji, skutecznie wygładza szorstkie krawędzie sporów i. Większość psychologowie zalecają stosowanie konfrontacji jako źródło uczenia się i doświadczenia. Analiza konfliktu pozwala dowiedzieć się więcej na temat własnej osoby zaangażowane w konfrontacji przedmiotów i sytuacji, prowokować konfrontacji.

Etap rozwoju konfliktu

Zwyczajowo wyróżnić cztery etapy koncepcji rozwoju Conflict: scenę sprzed konfliktu, tylko sam konflikt, etap rozwiązywania sprzeczności oraz etap po zakończeniu konfliktu.
Tak więc, głównym etapem konfliktu: etap wstępnego konflikt. Zaczyna się od sytuacji sprzed konfliktu, ponieważ każda konfrontacja początkowo poprzedzone wzrostem napięcia w interakcji potencjalnych podmiotów procesu konfliktu, wywołało pewne kontrowersje. W tym przypadku nie wszystkie sprzeczności i nie zawsze prowadzi do konfliktu. Tylko te różnice wiążą proces konfliktu, który uznany przez podmiot, w przeciwieństwie do konfrontacji, celów, wartości i interesów. Tension to psychologiczny stan osoby, która jest ukryta natura konfliktu przed rozpoczęciem procesu.
Niezadowolenie jest uważany za jeden z głównych czynników prowadzących do konfliktów.
Nagromadzenie niezadowolenie ze względu na istniejącerzeczy lub zdarzenia prowadzą do wzrostu napięcia. Potencjał przedmiotem konfliktu konfrontacji niezadowolonych obiektywnie status quo, domniemane i rzeczywiste sprawców swego niezadowolenia. Jednocześnie badani kolizji występuje konflikt unsolvability utworzone zrozumienia sytuacji konfrontacji nawykowych sposobów interakcji. W ten sposób, stopniowo rozwija się w problematycznej sytuacji wyraźnej kolizji. W tej kontrowersyjnej sytuacji istnieją niezależnie od warunków subiektywnych-cel mógłby długo bez przekształcone bezpośrednio w konflikt. Aby proces konflikt rozpoczął, trzeba incydent, czyli formalnego pretekstu do powstania bezpośredniego zderzenia między uczestnikami. Incydent może wystąpić przypadkowo lub być przedmiotem konfliktu wywołał konfrontacji. Ponadto, może to być również wynikiem naturalnego biegu wydarzeń.
Konflikt, jako etap rozwojuKonflikt nie zawsze jest wykrywana, ponieważ często spotkać można rozpocząć bezpośrednio z boku kolizji, czyli począwszy od incydentu.
Przez naturę pochodzenia są cztery rodzaje konfliktów: cel ukierunkowane i różnorodnej, subiektywne celowe i nieostry.
Konflikt, konflikt jest tworzony jako etapu jeden lub więcej uczestników recenzent interakcji i często jest to proces zarodkowania stan konfliktu.
Jak wspomniano powyżej, do powstaniabezpośredni wypadek kolizji musi mieć razem z sytuacji konfrontacji. Kiedy taka sytuacja powstaje konfrontacji przed zdarzeniem (wypadek). To może stanowić cel, czyli poza woli ludu i subiektywnie, w wyniku motywacji, świadomych dążeń przeciwnych stron.
Główne etapy konfliktu - konflikt bezpośrednio.
Zacznij wyraźna konfrontacja uczestników jestwynikiem stylu konfliktu reakcji zachowanie, co oznacza działania mające na celu konfrontuje na bok ze względu na podejmowanie posiadaniu, trzymać przedmiot sporu lub zmuszając przeciwnika do zmiany swoich zamiarów lub ich wyrzec.
można zidentyfikować cztery formy zachowań konfliktowych:
- wywołanie lub konflikt aktywny styl;
- odebrać połączenie lub konflikt pasywny stylu;
- model konfliktu kompromis;
- zachowanie kompromis.
Konfrontacja dostaje swoją własną logikę irozwoju, w zależności od ustawienia i stylu problemu konfliktu behawioralnych reakcji uczestników. Rozwijanie konfrontacji charakteryzujący się tendencją do utworzenia dodatkowego powodu do własnej broni i nasilenie. Dlatego też, każdy etap ma swoje dynamikę konfliktu konfrontacja i do pewnego stopnia jest wyjątkowy.
Konfrontacja może rozwijać się w dwóchscenariusze: wejść w fazę eskalacji lub przekazać go. Innymi słowy, dynamika kolizji na scenie konfliktu określany eskalacji, który charakteryzuje się wzrostem destrukcyjnych działań przeciwnych stronach. Eskalacja konfliktu często może prowadzić do nieodwracalnych skutkach.
Typowo istnieją trzy główne etapy dynamiki konfliktu powstałe w tym etapie:
- eskalacja konfrontacji latentnej formy otwartego zderzenia przeciwnikom;
- dalsze zwiększenie (eskalacja) konflikt;
- konfrontacja osiąga swój szczyt, a przybiera formę ogólnej wojny, który nie cofnie się przed niczym.
Na ostatnim etapie rozwoju występuje konfliktw następujący sposób: strony konfliktu do „zapomnieć” prawdziwych przyczyn konfliktu. Dla nich głównym celem staje powodując maksymalne obrażenia wroga.
Główne etapy konfliktu - rozwiązywania konfliktów.
Intensywność i czas trwania zależy od konfrontacjiwielu stanów i czynników. Na pewnym etapie w trakcie konfrontacji stron przeciwnych mogłyby znacząco zmienić opinię na temat ich własnego potencjału i potencjalnego przeciwnika. Oznacza to, że nadszedł czas, „przewartościowanie wartości” terminem płatności powstałe w wyniku konfliktu, relacje, wiedzy wygórowane „koszt” sukcesu lub niepowodzenia w osiągnięciu celów. To zachęca przeciwników do przekształcenia konfliktu taktykę i styl konfrontacji. Na tym etapie, jedna lub obie strony przeciwnej stara się znaleźć sposoby, aby umożliwić sytuację problem, tak, że, co do zasady, intensywność walki jest na spadek. Z tego zamknięcia, i rozpoczyna proces interakcji konfliktów. Jednak nowy nasilenie tego nie wyklucza.
Końcowa faza konfrontacji - po konflikcie. Koniec konfrontacji bezpośrednioprzeciwnicy nie zawsze oznacza pełną rozdzielczość konfrontacji. Pod wieloma względami, stopień zadowolenia pacjentów interakcji konfliktom jakiegokolwiek niezadowolenia z uczestnikami „porozumienia pokojowego” charakteryzuje się uzależnienie od następujących przepisów:

- osiągnięty czy cel przez konflikt i jak to było spełnione;
- w jaki sposób i metody przeprowadzono konfrontacji;
- Jak duży jest szkoda ze stron (na przykład materiałów);
- jak wysoki stopień naruszenia godności uczuć przeciwników;
- Będzie to w czasie zawarcia „świata”, aby wyeliminować stres emocjonalny uczestników;
- jakie metody były podstawą interakcji negocjacji;
- jak się pogodzić interesy uczestników;
- czy kompromisowe rozwiązanie narzuca w wyniku przymusu lub był wynikiem wzajemnych odkryć rozstrzygania kolizji;
- jaka jest reakcja środowiska społecznego na wynikach konfliktu.

etap konflikt społeczny

Biorąc bezpośredniego udziału wOpozycja, trudno jest ignorować i myśleć o czymś innym, ponieważ często jest to rozbieżność poglądów może być dość ostre. W tej konfrontacji, obserwator może łatwo zidentyfikować główny etap konfliktu społecznego. Zazwyczaj socjolodzy zgadzają się liczby etapów konfliktu społecznego. Ale wszyscy są zgodni w ustalaniu antagonizmu społecznego. W wąskim sensie konflikt społeczny nazywany jest konfrontacja, która została spowodowana przez różnice środowisk społecznych w uzasadnieniu pracy, na ogół pogorszenie warunków ekonomicznych i stanu lub pozycji w porównaniu z innymi grupami, zmniejszenie zadowolenia joint venture. Charakterystyczną cechą konfliktu społecznego jest uważany za istnienie konfrontacji obiektu, posiadanie co ma związek z

Zaangażowany w konfrontacji społecznej.
Główny etap konfliktu społecznego: utajony (ukryty rosnące niezadowolenie), społeczne napięcie szczytowe (jawne wyrażenie sprzeciwu są aktywnymi uczestnikami), rozdzielczość kolizji (zmniejszenie napięć społecznych poprzez przezwyciężenie kryzysu).
Etap oznacza utajone konflikty etap zarodkowania. Często jest to nawet niewidoczne dla zwykłego obserwatora. Wszystkie działania z tym etapie rozwijają się na poziomie społecznym i gospodarstwa domowego i psychologicznej.
Przykłady etap konflikt - nukleacji (rozmowypaleniem w pokojach lub biurach). Wzrost tej fazie można przypisać do wielu znaków pośrednich. W stadium utajonego konfliktu podpisuje przykłady obejmują następujące: zwiększenie liczby wagary, zwolnień.
Ten krok może być bardzo rozciągnięte w czasie.
Fazę szczytowa jest punktem krytycznymkonfrontacji. W szczytowej etapie interakcję konflikt pomiędzy przeciwległymi bokami osiągnie ograniczenie ostrości i intensywności. Ważne jest, aby być w stanie wykryć przejście danym momencie, jak sytuacja konfrontacji po szczyt jest zwykle ograniczone. Jednocześnie, socjologowie twierdzą, że interwencja w starcia w szczytowej fazie jest bezużyteczny, a czasami nawet niebezpieczne.
W szczytowej fazie przykładach konfliktowych zawierać następujące: uzbrojony masowy bunt, spory terytorialne Powers strajku.
Extinction konfrontacja następuje ze względu na wyczerpywanie się zasobów jednego z zaangażowanych stron, lub dojść do porozumienia.

Etapy rozwiązywania konfliktów

Sprzeciw społeczny będzie obserwowany ażnie ma żadnych oczywistych i jasnych warunków jej ukończenia. Zewnętrznym znakiem zakończenia konfliktu może być koniec incydentu, co oznacza zaprzestania konfliktu interakcji pomiędzy podmiotami konfliktu. Zakończenie interakcji konfliktu uznaje się za konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem do wyginięcia konfrontacji. Ponieważ w pewnych okolicznościach gaśnie konflikt może się zapalić ponownie. Innymi słowy, sytuacja nie jest w pełni rozwiązany konflikt powoduje jej przedłużenie na tym samym fundamencie lub w wyniku nowej sprawy.
Jednak niepełny rozdzielczości konfrontacji jeszczeTo nie może być uznana za wadliwą działania. Często wynika to z celem, gdyż nie każde spotkanie jest dozwolona przy pierwszej próbie i dla wszystkich. Wręcz przeciwnie, człowiek jest pełen konfliktów, które zostały rozwiązane czasowo lub częściowo.
Pojęcia etapie konfliktu umożliwić zainteresowanym stronom określić najbardziej odpowiedni model behawioralny konfrontacji.
Pozwolenie etap konfrontacji proponuje następującą zmianę sytuacji:
- jasne wyższość jednego przedmiotu interakcji pozwala narzucić własne warunki zakończenia przeciwnikiem kolizji;
- walka mogłaby ciągnąć się aż do kapitulacji jednego z uczestników;
- ze względu na brak środków walki staje się długi, powolny;
- korzystać ze wszystkich zasobów bez ujawniania niekwestionowany zwycięzca, osobnicy ustępstw;
- konfrontacja może być zakończony przez ciśnienie zewnętrzne.
Etap rozdzielania sprzeczny interakcjizdolność do regulowania sprzeciw może i powinna rozpocząć się jeszcze przed samym konflikcie. W tym celu zaleca się stosowanie następujących form konstruktywne rozdzielczości: Brainstorm, negocjacje, etc.
Istnieje wiele sposobów konstruktywnegopełna opozycji. Większość z tych metod są skierowane do modyfikacji samej sytuacji konfrontacji, ma zastosowanie również wpływ na stron konfliktu, lub zmienić charakterystykę przedmiotu konfliktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *