Psychologia komunikacji

Komunikacja werbalna - rodzaje, funkcje

Komunikacja werbalna - to wzajemnie komunikatywnyskierowana akcja, która odbywa się między jedną osobę kilku przedmiotów lub więcej, co wiąże się z różnorodnych orientacji informacyjnym nadawanym i jego recepcji. Kiedy komunikatywny interakcji werbalnej jako mechanizm komunikacji używanego przez mowę, która jest reprezentowana systemów językowych i dzieli się na pisemny i ustny. Najważniejszym wymogiem dla komunikacji werbalnej jest wyrazistość wymowy, jasności, treści, myśli Oświadczenie o dostępności.
Komunikacja werbalna może wywołać odpowiedźpozytywna lub negatywna reakcja emocjonalna. Dlatego każda osoba po prostu trzeba znać i poprawnie stosować zasady, normy i techniki interakcji werbalnej. Dla skutecznej komunikacji i sukcesu w życiu każdej osoby powinien opanować sztukę retoryki.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Jak wiadomo, ludzki
istotą społeczną. Oznacza to, że podmiot może nigdy stać się osobą bez społeczeństwa. Interakcje z podmiotami społeczeństwa odbywa się za pomocą narzędzi komunikacyjnych (komunikacji), która jest werbalnej i niewerbalnej.
Werbalne i niewerbalne środki komunikacjizapewnić interakcję komunikacyjną osób na całym świecie. Chociaż podstawowej myśli ludzkiej, ale jej ekspresja i rozumienie innych osób potrzebujemy instrument komunikacji werbalnej jak mowie, co naraża myśli w słowa. Po tym wszystkim, dla indywidualnego zjawiska lub pojęcia powstaje tylko wtedy, gdy nabycie definicji lub nazwy.
Najbardziej uniwersalnym środkiem komunikacji między ludźmi jest język, który jest podstawowym systemem kodowania informacji, i ważne narzędzie komunikacji.
Ze słowami człowieka wyjaśnia wartościimprezy i wydarzenia sens, aby wyrazić swoje myśli, uczucia, postawy i Outlook. Osobowość, jej język i umysł są nierozdzielne. Jednak zdecydowana większość osób z językiem aż do powietrza, czyli Używa go nie zauważając. Język jest często myślał naprzód i ich nie przestrzegać.
Podczas komunikacji interakcjina każdym etapie istnieją bariery, które uniemożliwiają skuteczną komunikację. Często na drodze do wzajemnego zrozumienia się, aby korzystać z tego samego słowa, gesty i inne narzędzia komunikacji w celu określenia zupełnie różne zjawiska, rzeczy, obiekty. Takie bariery pojawiają się w wyniku różnic społeczno-kulturowych, psychologicznych i innych czynników. Indywidualne różnice w ludzkich potrzeb i ich system wartości często sprawiają, że niemożliwe, aby znaleźć wspólną płaszczyznę nawet w dyskusji uniwersalnych tematów.
Naruszenie procesie komunikacjiludzkich interakcji powodować błędy, błędy i usterki szyfrowania danych, niedoszacowania ideologicznej, profesjonalny, ideologicznym, religijnym, politycznym, wieku i różnic płci.
Ponadto, w przypadku ludzkich komunikacjiniezwykle ważne są następujące czynniki: kontekst i podtekst styl. Na przykład, niespodziewane leczenie znajomość lub bezczelny zachowanie może zniweczyć całe bogactwo informacji rozmowy.
Jednak większość informacji na temat partnerakomunikacji nie są przesyłane przez słownych narzędzi, a przy użyciu niewerbalne środki. To jest pomysł z prawdziwych uczuć rozmówcy, a jego intencje nie są badani czerpią z jego wypowiedzi oraz bezpośredniej obserwacji szczegóły i sposób jej prowadzenia. Innymi słowy, interakcja międzyludzka komunikacja prowadzona głównie za pośrednictwem całej gamy niewerbalnych narzędzia - mimiki i gestów symbolicznych znaków komunikacyjnych, czasowych i przestrzennych granic, rytmiczne i intonational funkcji mowy.
Zgodnie z ogólną zasadą, komunikacja niewerbalna sąwynik nie jest świadomych zachowań i podświadome motywy. Werbalne mechanizmy komunikacyjne raczej trudne do podrobienia, dlatego powinny one być zaufany ponad brzmienia.
Werbalne i niewerbalne środki komunikacji w tokuKomunikacja postrzegane działania człowieka w czasie (jednocześnie), powinny być one uważane za jeden kompleks. Ponadto, bez użycia gestów mowy nie zawsze są bogaci, a to jest pusta bez mimiki.

Rodzaje komunikacji werbalnej

Słownej komunikacji odnosi zewnętrzniekierowane mowy, które z kolei dzieli się na pisemnego i ustnego, i wewnętrznie skierowanego mowy. Mówiąc może być dialogiczna lub monologicznej. Mowa wewnętrzna przejawia się w ramach przygotowań do wywiadu ustnego, lub zwłaszcza do słowa pisanego. Mowa pisana jest natychmiastowe i opóźnione. Mowa bezpośrednia występuje, gdy wymiana not, na przykład, w spotkaniu lub wykładzie i opóźnione - z wymianą listów, gdy może to trwać dość długo na odpowiedź. Warunki korzystania z komunikacji pisząc ściśle pośredniczy tekst. Jest to także wyjątkowa forma komunikacji werbalnej jest uważany daktilnoy niego. Obejmuje ręcznego alfabetu, który jest substytutem dla języka mówionego i służy do komunikowania się osób niewidomych lub niesłyszących do siebie, a ludzie znajome z Fingerspelling. mowy Znaki daktilnoy zastąpić literę lub litery wycofywania drukowanego tekstu.

Zgłoszenie wpłynąć na dokładność zrozumieniaczłowiek odbiera informację sens wypowiedzi mówiącego. Zgłoszenie jest zainstalowany tylko pod warunkiem, że komunikator i odbiorca będzie na przemian odwrócone. Zadaniem odbiorcy stosuje się do jego wypowiedzi jasno komunikator, wziął sens informacji. Wynika z tego, że dialog jest to następstwo komunikacyjnych ról interakcji w rozmowie, podczas której odkrywa sens wypowiedzi słownej. Wystąpienie monologu, przeciwnie, może trwać przez dłuższy czas, gdy nie przerywając kolejne sygnały rozmowy. To wymaga wcześniejszego przygotowania na głośnik. Mową monolog obejmują wykłady, prezentacje, etc.
Ważnymi składnikami komunikacyjnych aspektachKomunikacja jest możliwość dokładnego wyrażania własnych myśli i umiejętności słuchania. Ponieważ preparat rozmytej myślenia prowadzi do błędnej interpretacji wypowiedziane. Nieudolny słuchu zmienia sens tłumaczonego informacji.
Komunikacja werbalna odnosi się do wszystkich znanych rodzaj interakcji - rozmowa, wywiad, debaty i dyskusji, debaty, spotkania, itp ..
Dyskusja jest nazywana słowna wymiana pomysłów,opinie, wiedza i informacja. Rozmowa (rozmowa) sugeruje obecność dwóch lub większej liczby członków, których zadanie polega na swobodnej atmosferze do wyrażania własnych myśli i poglądów na dany temat. Rozmówcy mogą zadawać sobie nawzajem pytania do zapoznania się z pozycji rozmówcy lub wyjaśnienie niejasnych punktów, które pojawiły się podczas dyskusji. Rozmowa jest szczególnie skuteczna w przypadku konieczności wyjaśnienia jakiejkolwiek kwestii lub problemów oświetleniowych. Wywiad jest specjalnie zorganizowana dyskusja na tematy społeczne, zawodowe lub akademickie. Spór o których mowa publicznej dyskusji lub debaty na temat ważnych społecznie lub naukowych poddanych. W dyskusji odniósł się do debaty publicznej, czego rezultatem jest identyfikacja i korelacja z różnych punktów widzenia, pozycji, poszukiwania i identyfikacji prawidłowego zdaniem, znalezienie odpowiedniego rozwiązania spornej kwestii. Spór jest procesem wymiany poglądów przeciwnych. Oznacza to, że oznacza dowolny zderzenie pozycjach, różnice poglądów i postaw, rodzaj walki, w której każdy z uczestników obrony własnego prawa.
Również komunikacja werbalna jest podzielony na werbalne
i interpersonalne.
Jest prowadzone między kilkoma jednostkami,jest wynikiem zaistnienia kontaktu psychologicznego i pewnej relacji między komunikowania. Werbalnej komunikacji biznesowej jest złożonym procesem generowania wielostronna w dziedzinie profesjonalnych kontaktów człowieka.

komunikacja werbalna szczególnie

Główną cechą komunikacji werbalnejUważa się, że taka komunikacja jest charakterystyczne dla człowieka. Komunikacja werbalna jako warunek dotyczy nabywania języka. Ze względu na swój potencjał komunikatywnym jest znacznie bogatszy od wszystkich rodzajów komunikacji niewerbalnej, choć nie jest w stanie całkowicie go zastąpić. Tworzenie komunikacji werbalnej pierwotnie niekoniecznie opiera się na niewerbalnych środków komunikacji.
Głównym elementem komunikacji są słowa,które zostały wykonane przez siebie. Werbalnej interakcji jest uważany za najbardziej uniwersalny sposób idei nadawczych. Każda wiadomość skonstruowany przy użyciu niewerbalne systemy wejść, to jest możliwe do odczytania albo przetłumacz słowny ludzkiego języka. Na przykład, czerwone światło może być tłumaczone jako „No Entry” lub „stop”.
Słowny aspekt komunikacyjny ma skomplikowanywarstwowa struktura i może działać w różnych odmianach stylistycznych: dialekt, w mowie i piśmie język, itd. Sukces lub niepowodzenie realizacji ustawy komunikacyjnej przyczyni się do wszystkich elementów mowy lub innych cech. Mężczyzna w trakcie dialogu z szerokim zestawem różnych narzędzi interakcji słownej wybiera narzędzia, które wydają się mu najbardziej odpowiednie do formułowania i wyrażania swoich myśli w danej sytuacji. Nazywa się to istotne społecznie cele. Taki proces jest nieskończony w ich odmiany.
Wyrazy w mowie interakcje komunikacyjne nie sąsą typowe objawy, które służą do nazwy obiektów lub zjawisk. W komunikacji werbalnej są tworzone i kształtowane przez całe kompleksy werbalne, systemy idei, religii, mitów, charakterystyczny specyficzny dla społeczeństwa i kultury.
Że, jak mówi przedmiotem, mogą tworzyćreprezentacja innych uczestników interakcji, kim dana osoba jest naprawdę. Zdarza się to najczęściej wtedy, gdy urządzenie odtwarza zainstalowana rola społeczna, na przykład, szef firmy, dyrektor szkoły, kapitan zespołu, itd. mimika, wygląd, intonacja będzie odpowiadać statusu społecznej roli mówcy i jego prezentacji takiej roli.
Wybór narzędzia werbalne pomagatworzenie i realizacja pewnych sytuacjach społecznych. Na przykład, nie jest to komplement zawsze wskazują, że dana osoba wygląda dobrze, to właśnie może być rodzajem „komunikatywnym oczywiście.”
Skuteczność i efektywność słownaInterakcja jest w dużej mierze ze względu na poziom mistrzem komunikatora oratorium i jego cech osobistych jakości. Dziś posiadanie właściwej mowy jest uważany za niezbędny element rozwoju zawodowego jednostki.
Z pomocą mowy jest znakomity nie tylko ruchwiadomości, ale oddziaływanie uczestniczących w procesie komunikacyjnym, który wyraźnie wpływają na siebie wzajemnie, bezpośrednie Orient siebie. Innymi słowy, starają się osiągnąć pewien problem transformacji.
Pomimo faktu, że jest to uniwersalnynarzędziem interakcji komunikacyjnej, ma sens tylko wtedy, kiedy włączyć się w działalność. koniecznie musi być uzupełnione przez zastosowanie niewerbalnych systemów znakowych do wpływu interakcji. proces komunikatywny będzie niekompletna, jeśli nie używać niewerbalne środki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *